Thị trường bất động sản 10 năm nữa sẽ ra sao?

12/01/2021
Thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn 10 năm (2020 – 2030) được dự báo sẽ có một bước nhảy vọt về cả quy mô tài sản lẫn giá trị tăng thêm.

Chiều 5/1, tại Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNRea) đã công bố Đề tài khoa học: “Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam – Vai trò và khuyến nghị chính sách”.
Theo Đề tài khoa học này, thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn 10 năm (2020 – 2030) được dự báo sẽ có một bước nhảy vọt về cả quy mô tài sản lẫn giá trị tăng thêm.
bat dong san da nang tuong lai
Thị trường Bất động sản tầm nhìn 10 năm tới
 
Cụ thể, năm 2020, tỷ trọng bất động sản/tổng tài sản toàn nền kinh tế chiếm 20,8% (205,26 tỷ USD/986,82 tỷ USD). Đến năm 2025, tỷ trọng sẽ tăng lên 21,2% so với GDP (462,7 tỷ USD/2183,09 tỷ USD) và đến năm 2030 là 22,0% (1232,29 tỷ USD/5601,31 tỷ USD).

Trong khi đó, với giá trị tăng thêm của các ngành bất động sản giai đoạn nảy cũng tăng lên 9 lần. Cụ thể, năm 2020, giá trị tăng thêm của các ngành bất động sản ước đạt 484,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 7,70 % GDP. Đến năm 2025, giá trị ước đạt 1.249,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,72% GDP. Cuối cùng là năm 2030, giá trị ước đạt 3.428,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 13,6% GDP.

Ngoài ra, Đề tài khoa học của VNRea còn phối hợp với nhiều chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, bất động sản, tài chính – ngân hàng, quy hoạch và pháp lý; nhằm đưa ra những dữ liệu khoa học, thực tiễn phục vụ cho hoạt động quản lý Nhà nước và sự tham gia thị trường bất động sản của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Sau khi công bố Đề tài này, VNRea sẽ gửi kiến nghị kèm toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu đến Chính phủ, cùng một số Bộ ngành khác, nhằm cung cấp tư liệu, thông tin, góc nhìn khoa học cho việc xây dựng chiến lược quốc gia tầm nhìn dài hạn và có chính sách cụ thể được thể chế hóa nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển minh bạch, lành mạnh và ổn định dài hạn.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch VNRea, thị trường bất động sản có vai trò quan trọng bậc nhất đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia. Ở các nước phát triển, yêu cầu và định hướng khơi thông những nguồn lực tiềm năng và bền vững của thị trường bất động sản là một ưu tiên chính sách.

Chính vì thế, tỷ trọng bất động sản trong tổng số của cải xã hội ở các nước phát triển thường chiếm ít nhất trên 35% tổng tài sản vật chất của mỗi nước. Ông Hà cho rằng, các hoạt động trên thị trường bất động sản chiếm gần 30% tổng hoạt động của nền kinh tế.

“Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa, hướng đến tầm nhìn 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển thịnh vượng, có thu nhập cao thì việc phát triển thị trường bất động sản hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế của quốc gia – coi du lịch, công nghiệp chế biến chế tạo là những mũi nhọn và chú trọng nâng cao chất lượng, năng suất ngành nông nghiệp thông qua công nghệ cao và sản xuất quy mô lớn – điều kiện, mục tiêu và phương thức để bất động sản nông nghiệp phát triển”, ông Hà khẳng định.

Bài viết cùng danh mục

Dự án Chu Lai Riverside thuộc Khu Kinh Tế Mở Chu Lai ra mắt thị trường vào tháng 10/2020. Bắt đầu mở [...]
Tam Kỳ thuộc vùng Đông tỉnh Quảng Nam, là nơi được lấy làm trọng tâm quy hoạch tới giai đoạn 2030 - [...]
Việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và tận dụng phát huy nguồn nội lực sẵn có của địa phương đã [...]
Tính đến tháng 10/2021, dự kiến tỷ lệ phủ Vacxin tại Đà Nẵng 95%, mở ra cơ hội bình thường mới. [...]