GDP đầu người tăng mạnh – Quảng Nam định hướng phát triển đến năm 2025 - 2030

08/09/2021
Bức tranh Quảng Nam những năm gần đây

Những năm qua thành phố đã tập trung đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; tầng hóa trường học; xây dựng các trạm y tế đạt chuẩn; hệ thống đường giao thông nội thành; bê tông hóa kiệt hẻm; giao thông nông thôn; các công trình công cộng từng bước được nâng cấp; xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị…

Điều đó không chỉ làm cho kinh tế phát triển mà đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm đáng kể; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, từ đó tác động tích cực đến các phong trào quần chúng, đặc biệt là phong trào XDĐSVH ngày càng phát triển sâu rộng trong nhân dân.

Toàn thành phố Tam Kỳ đã có gần 400 gia đình văn hóa tiêu biểu được thành phố biểu dương và tặng Giấy khen; gần 50 gia đình, cá nhân tiêu biểu được cấp tỉnh biểu dương tặng Bằng khen và Giấy khen, trên 20 gia đình văn hóa tiêu biểu được Trung ương biểu dương khen tặng. Đến nay, toàn thành phố có 72/85 thôn, khối phố đạt danh hiệu thôn, khối phố văn hóa đạt tỷ lệ 84.7%. Nhiều thôn, khối phố đã giữ vững danh hiệu văn hóa nhiều năm liền.
thanh pho tam ky ngay cang doi moi
Thành phố Tam Kỳ ngày một hiện đại hơn
 
Định hướng của Quảng Nam năm 2025 đến 2030

Về lĩnh vực kinh tế

Quảng Nam phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm từ 7,5 đến 8%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 từ 110 đến 113 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 9% (trong đó, thu nội địa tăng bình quân 10%/năm, thu xuất, nhập khẩu tăng bình quân 4%/năm). Tỷ trọng các ngành trong GRDP đến năm 2025: Công nghiệp - xây dựng từ 35,8 đến 36%; dịch vụ từ 37,2 đến 37,3%. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 khoảng 37%.

Trong đó, phấn đấu xây dựng thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2025, từng bước xây dựng đô thị sinh thái, thông minh và đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030; đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 40%.

Đến năm 2025, Quảng Nam phấn đấu tỷ lệ thôn có đường ô-tô đến trung tâm được cứng hóa hơn 99%, tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP hơn 30%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân từ 6,8 đến 7,3 %/năm; số lượt khách du lịch đạt khoảng 12 triệu lượt khách và tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa bình quân 10%/năm.

Thành phố Tam Kỳ Quảng Nam

Về lĩnh vực xã hội
Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm còn 2,87%; có 160 xã (chiếm 80% số xã) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) (trong đó, 64 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 16 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu); không còn huyện không có xã đạt chuẩn NTM, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; có chín đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM (trong đó, có hai đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; phấn đấu trở thành tỉnh đạt chuẩn NTM trước năm 2035. Thu nhập bình quân đầu người tính theo thu nhập thực tế đến năm 2025 từ 68 đến 70 triệu đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 70 đến 75%; trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%; số lao động có việc làm tăng thêm 80 nghìn người; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ 71 đến 72%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; có 12 bác sĩ/1 vạn dân; 43,6 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 20%; có 70% trường mầm non, 95% trường tiểu học, 80% trường trung học cơ sở, 60% trường THPT đạt chuẩn quốc gia và trên địa bàn tỉnh không còn nhà tạm bợ.

Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ dân đô thị được sử dụng nước sạch đạt 90%; 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị và 95% tại các điểm dân cư nông thôn, 95% chất thải rắn công nghiệp thông thường, 80% chất thải nguy hại, 100% chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý; 100% các khu công nghiệp đang hoạt động và 50% cụm công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy hơn 50% có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn về môi trường; không phát sinh mới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nằm trong danh mục được khắc phục ô nhiễm và đưa ra khỏi danh mục; tỷ lệ che phủ rừng đạt 61%.

Tam Kỳ, điểm sáng mới của Tỉnh Quảng Nam

Tam Kỳ được định hướng phát triển thành đô thị loại 1, hình thành vùng động lực góp phần đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Tam Kỳ sẽ là một trong những trung tâm lớn đa ngành, đa lĩnh vực của khu vực miền Trung, đô thị sinh thái, thông minh, văn hóa - lịch sử, gắn với bảo vệ môi trường.

Theo đó, Tam Kỳ sẽ được ưu tiên mở rộng không gian nội thị của đô thị, với khả năng quy nạp 170.000 dân; thu hút dân số tương ứng với quy mô không gian nội thị. Nhiều nhà thầu khi vào vùng đất Tam Kỳ đang được chính quyền tỉnh quảng Nam hỗ trợ trong việc cải tạo, quy hoạch các dự án xanh. Đồng thời với những định hướng của chính quyền địa phương, thúc đẩy phát triển giao thông đô thị, thêm vào đó là các đơn vị đầu tư đẫ và đang gấp rút triển khai quy hoạch các dự án bất động sản Tam Kỳ, nên hiện nay khá nhiều nhà đầu tư đang muốn đầu tư tại vùng đất này.

Bài viết cùng danh mục

Dự án Chu Lai Riverside thuộc Khu Kinh Tế Mở Chu Lai ra mắt thị trường vào tháng 10/2020. Bắt đầu mở [...]
Tam Kỳ thuộc vùng Đông tỉnh Quảng Nam, là nơi được lấy làm trọng tâm quy hoạch tới giai đoạn 2030 - [...]
Việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và tận dụng phát huy nguồn nội lực sẵn có của địa phương đã [...]
Tính đến tháng 10/2021, dự kiến tỷ lệ phủ Vacxin tại Đà Nẵng 95%, mở ra cơ hội bình thường mới. [...]