Đề nghị thành lập 5 phường thuộc thị xã Điện Bàn

14/01/2021
Sáng nay 13.1, tại Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh (khóa IX), UBND tỉnh có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua Đề án thành lập 5 phường: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương (Điện Bàn) để UBND tỉnh có cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
dien thang len phuong
Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại tổ theo các nội dung được chủ tọa kỳ họp gợi ý

Theo UBND tỉnh, việc thành lập các phường Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành, phù hợp với xu hướng phát triển đô thị, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Điện Bàn; đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, nhân dân, các nhà đầu tư, doanh nghiệp đóng trên địa bàn các xã.

Sau khi thành lập 5 phường, thị xã Điện Bàn có 20 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc gồm 12 phường và 8 xã (không tăng số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc).

Đến nay, các xã nêu trên cơ bản đạt tiêu chuẩn của các tiêu chí theo quy định tại Nghị quyết số 1211 ngày 25.5.2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Riêng tiêu chí hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị các xã chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối (Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung và Điện Phương đạt 11/12 nội dung; Điện Thắng Nam và Điện Minh đạt 10/12 nội dung). Tuy nhiên, các nội dung chưa đạt này địa phương đã đưa ra các phương án, lộ trình để đảm bảo hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.

Báo cáo thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhất trí về sự cần thiết thành lập 5 phường thuộc thị xã Điện Bàn. Đồng thời kiến nghị, sau khi được HĐND tỉnh thông qua nghị quyết, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo yêu cầu phát triển đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, cảnh quan đô thị, hạ tầng phục vụ phát triển thương mại - dịch vụ; các vấn đề liên quan xử lý rác thải, nước thải đô thị; hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan sau khi thành lập phường. Chú trọng ổn định tổ chức, tiến hành rà soát sắp xếp và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài viết cùng danh mục

Sở hữu nhiều lợi thế về thiên nhiên, Nằm trên trục vị trí chiến lược, lại đang được tỉnh Quảng Nam [...]
Sự hiện diện của các tập đoàn đầu tư đô thị, đô thị du lịch tầm cỡ như Vingroup, FVG, Sun Group, BRG [...]
Tam Kỳ vùng đất đầy tiềm năng cuả tỉnh Quảng Nam, với định hướng ưu tiên đầu tư phát triển các cơ sở [...]
Tam Kỳ không phải là ngoại lệ, phát triển đô thị đi đôi với việc đẩy mạnh kinh tế. Trục không gian [...]