Đà Nẵng - Từ thành phố đáng sống đến thành phố thông minh

11/04/2019
Đô thị thông minh đang là một xu hướng được nhiều quốc gia trên thế giới xây dựng. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tại Việt Nam hiện đang có khoảng 30 thành phố tiến hành xây dựng thành phố thông minh và đến năm 2020 sẽ có ít nhất 3 thành phố thông minh được hoàn thành.

Hơn 15 năm qua, thành phố Đà Nẵng đã xác lập nhiều cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Thành phố thông minh. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Thành phố cũng đã ban hành Khung kiến trúc tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin vào năm 2010 và tiếp tục được cập nhật, bổ sung, điều chỉnh vào các năm 2015 và 2018.


Hành trình từ thành phố đáng sống đến thành phố thông minh

Thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành đề án xây dựng thành phố thông minh vào năm 2014 do Tập đoàn IBM tư vấn và bắt đầu triển khai thí điểm các ứng dụng thông minh trong lĩnh vực giao thông, môi trường, cấp thoát nước, y tế, giáo dục, an toàn thực phẩm, cung cấp dịch vụ công… Tháng 7/2014, thành phố Đà Nẵng đưa vào sử dụng hệ thống thông tin Chính quyền điện tử.

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, tháng 1/2018, UBND thành phố đã ban hành Kiến trúc tổng thể Thành phố thông minh. Tháng 11/2018, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số số 6439 về Đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025. Sự khởi đầu thuận lợi cùng với quyết tâm đồng thuận của lãnh đạo và người dân thành phố là điểm tựa để Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện các vấn đề liên quan đến công nghệ, chính sách, nguồn lực…

10 năm qua, Đà Nẵng luôn đứng đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam - Vietnam ICT Index. Đặc biệt, thành phố đạt điểm tối đa về ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan Nhà nước. Khung kiến trúc tổng thể thành phố thông minh đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt, xác định 6 trụ cột trên cơ sở mô hình khung kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông ở 17 lĩnh vực cần triển khai bao gồm: quản trị thông minh; kinh tế thông minh, giao thông thông minh; môi trường thông minh, đời sống thông minh và công dân thông minh.
 

Đồng bộ cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ cao vào công tác quản lý

Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh thông qua việc ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin của Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 vào tất cả lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần đạt được mục tiêu “Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố cấp quốc gia, hiện đại, năng động, sáng tạo, thông minh, phát triển theo hướng kinh tế tri thức; là trung tâm khởi nghiệp - đổi mới - sáng tạo có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển vùng, là trung tâm kinh tế đóng vai trò động lực tăng trưởng và phát triển của vùng duyên hải miền Trung - Tây Nguyên”.

Theo bà Phạm Thị Mỹ Linh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, việc triển khai đề án cần đảm bảo tính liên thông, liên vùng. Trong việc triển khai chính quyền điện tử và thành phố thông minh, đòi hỏi phải có sự kết nối giữa các sở ngành quận huyện; sự chia sẻ dữ liệu của các Bộ, ngành Trung ương; sự đồng bộ từ lãnh đạo cao cấp đến chuyên viên để Hệ thống thống nhất về dữ liệu và quy trình.

Từ một thành phố đáng sống, Đà Nẵng dần phát triển trở thành một thành phố thông minh, đồng bộ về cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ cao nhằm khai thác nguồn lực của địa phương, phát triển du lịch, trở thành một thành phố hàng đầu của Việt Nam.

Bài viết cùng danh mục

Chuẩn bị cho chiến lược phát triển kinh doanh của năm 2019, ngày 24 và 25/4, Linkhouse Miền Trung tổ [...]
Hiện nay, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng là một loại hình đầu tư hấp dẫn với hệ số sinh lời đang [...]
Nếu như trước đây đặt Phan Thiết lên bàn cân để so sánh với những trung tâm nghỉ dưỡng hàng đầu cả [...]
Đường bay giữa hai thành phố miền Trung Quảng Bình - Đà Nẵng dự kiến sẽ được đưa vào khai thác và sử [...]