Quy định về Tuyển dụng và thử việc

28/12/2018
CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG & THU HÚT NHÂN TÀI

Nguồn nhân lực là yếu tố sống còn của doanh nghiệp, do vậy Công ty luôn hoan nghênh và chào đón những nhân sự có năng lực giỏi, sức khoẻ, kinh nghiệm cũng như những phẩm chất đạo đức theo quy định của mỗi vị trí.

Việc tuyển dụng tại Công ty đều phải tuân thủ theo quy trình, quy định đã được phê duyệt ban hành. Đối với các vị trí then chốt, Công ty sẽ có những chính sách thu hút riêng nhằm tạo một môi trường cạnh tranh.

HỌC VIỆC - THỬ VIỆC THỬ THÁCH

Mọi CBNV được tuyển dụng vào công ty đều phải qua thời gian thử việc và thử thách theo quy định (trừ trường hợp theo sự chỉ đạo riêng của Tổng Giám đốc).

ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN KHỐI B.O & QUẢN LÝ KINH DOANH

Trong giai đoạn này sẽ được ký hợp đồng thử việc với mức lương trong giai đoạn thử việc bằng ít nhất 85% mức lương chính thức (trừ trường hợp có thoả thuận khác).
 
ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN KINH DOANH

Khi tuyển dụng đầu vào đều phải được trải qua quá trình học việc (7 ngày) tham gia các chương trình đào tạo định hướng và các kỹ năng, kiến thức chuyên môn... Kết thúc quá trình học việc, nếu đạt yêu cầu (thông qua bài kiểm tra cuối khoá) sẽ được tiếp nhận và ký kết hợp hợp đồng thoả thuận hợp tác theo quy định Công ty.

CBNV chỉ được hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty sau khi kết thúc giai đoạn thử thách và được chuyển sang

Bài viết cùng danh mục

Môi trường làm việc
Trẻ trung, thân thiện, phát triển
Đánh giá KPIs
Rõ ràng, Minh bạch
Lương thưởng
Theo năng lực, kinh nghiệm và khả năng