Khen Thưởng và Kỷ Luật

03/01/2019
CHÍNH SÁCH ĐỀ BẠT NHÂN SỰ

Công ty khuyến khích và duy trì một chính sách đề bạt với cơ hội thăng tiến công bằng cho tất cả nhân viên.
Nếu bạn đạt được những thành tích cao sẽ được công nhận xứng đáng.Tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức của Phòng và Công ty, bạn sẽ ược đề bạt lên chức danh cao hơn. Việc đề bạt này phụ thuộc vào kết quả đánh giá cá nhân, tiềm năng và khả năng đảm nhận trách nhiệm cao hơn của bạn.

CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG VÀ CÔNG NHẬN THÀNH TÍCH

Thực hiện định hướng quản lý theo mục tiêu và theo dự án, Công ty có chính sách khen thưởng, công nhận thành tích cá nhân sau khi đánh giá kết qủa công việc trong từng giai đoạn hoặc trong từng dự án. Việc thừa nhận thành tích chỉ thuần túy dựa vào kết quả công việc và khả năng hoàn thành công việc của cá nhân. Việc xem xét công nhận thành tích có thể thực hiện bằng đề cử nâng bậc, nâng mức lương, khen thưởng hoặc kỷ luật.

KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Kỷ luật là chức năng quan trọng trong quản lý và công ty thực hiện chức năng này với nguyên tắc xây dựng, khách quan, kịp thời và ổn định. Mục đích là nhằm điều chỉnh và hoàn thiện các hành vi của nhân viên hơn là trừng phạt.

CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT

Khiển trách bằng miệng được áp dụng đối với Nhân viên phạm lỗi lần đầu ở cấp độ một, hai.
Hình thức cảnh cáo bằng văn bản đối với Nhân viên phạm lỗi lần đầu ở mức độ ba.
Hình thức cảnh cáo bằng văn bản, chuyển sang làm việc khác với mức lương thấp hơn trong  thời hạn tối đa 6 tháng được áp dụng đối với Nhân viên đã bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm trong thời gian 3 tháng kể từ ngày bị khiển trách văn bản hoặc vi phạm nội quy ở mức độ nặng.
Hình thức kỷ luật buộc sa thải.

CÁC VI PHẠM BỊ BUỘC THÔI VIỆC
 
Đối với những trường hợp sau đây, Công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ngay lập tức mà không cần phải báo trước và có thể đề nghị khởi tố theo pháp luật hiện hành.

Trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ,tài sản trí tuệ, nội dung đào tạo hoặc giải pháp, công cụ tư vấn hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích và uy tín của Công ty, khách hàng. 

Tự ý bỏ việc 05 ngày trong một tháng hoặc 20 ngày trong một năm mà không có lý do chính đáng. Nhân viên bị xử lý kỷ luật chuyển sang công tác khác mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí vật liệu cháy nổ, ma túy chất kích thích trong Công ty.  

CÁC VI PHẠM NỘI QUY KHÁC

Vui lòng tham khảo thêm phụ lục nội quy lao động để biết thêm chi tiết tại Phòng HC-NS

Bài viết cùng danh mục

Môi trường làm việc
Trẻ trung, thân thiện, phát triển
Đánh giá KPIs
Rõ ràng, Minh bạch