Đào tạo Nhân sự

03/01/2019
Ban lãnh đạo Công ty luôn ý thức rõ công tác đào tạo nguồn nhân lực luôn là định hướng lâu dài và cần thiết để nâng cao tính chuyên nghiệp trong môi trường hiện tại. Việc đào tạo nhân sự được tuân thủ theo “Quy trình đào tạo & huấn luyện”đã được Công ty ban hành áp dụng và đưa lên hệ thống lưu trữ Công ty, vui lòng tham khảo thêm chi tiết.

Công ty thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo từ cấp độ thấp đến cao, từ nội bộ đến bên ngoài theo kế hoạch đào tạo được lập hằng năm/quý/tháng.

Tuỳ theo tính chất cần thiết và mức độ phù hợp, Công ty sẽ xem xét hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí đào tạo.

CBNV sau khi đào tạo phải áp dụng tối đa kiến thức, kỹ năng được đào tạo để nâng cao hiệu quả công việc; đồng thời nên chia sẻ các kiến thức lĩnh hội được cho đồng nghiệp. 

Bài viết cùng danh mục

Môi trường làm việc
Trẻ trung, thân thiện, phát triển
Đánh giá KPIs
Rõ ràng, Minh bạch